سبک جدید موفقیت

ماژول بازاریابی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان شعبه رشت

ماژول بازاریابی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان شعبه رشت

ماژول بازاریابی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان شعبه رشت

در بحث بازاریابی ما با یه مثلث مواجه هستیم که این مثلث دارای 3 راس و سه ضلغ می باشد.

1- راس کمپانی و مدیران

2- راس پرسنل وکارکنان

3- راس مشتریان

ارتباطی که بین پرسنل و مدیران هست بحث بازاریابی داخلی می باشد. اولین مشتریان ما پرسنل و کارکنان ما هستند.

ماژول بازاریابی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان شعبه رشت
ماژول بازاریابی در مدرسه عالی کسب و کار ماهان شعبه رشت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.