سبک جدید موفقیت

موسسه آموزش آزاد پرتو ماهان

(شعبه رشت)

  

مدیر شعبه: میترا سال افزون

موسسه مدیران سال افزون فردا

مهارتِ تغییر

 
 مدیر و موسس: میترا سال افزون
میترا سال افزون

دوره های آموزشی پیشرو


رزومه دکتر محمد مهدی کاشف
رزومه دکترمحمد مهدی کاشف
دوره mba در رشت
ثبت نام دوره mba
انسانی پست 2
ثبت نام دوره جامع تربیت متخصصین حرفه ای منابع انسانی
دیجیتال مارکتینگ
ثبت نام دوره دیجیتال مارکتینگ
برگزاری دوره های مدیریت کسب و کار
برگزاری دوره های مدیریت کسب و کار
دوره های دیجیتال مارکتینگ
دوره های دیجیتال مارکتینگ
ماژول ایده پردازی دوره MBA-37 با دکتر کیانمهر
ماژول ایده پردازی دوره MBA-37 با دکتر کیانمهر
ماژول فنون مذاکرات تجاری از  دوره mba-243 با دکتر متولی
ماژول فنون مذاکرات تجاری از دوره mba-243 با دکتر متولی
ماژول مذاکره  دوره dba  کد 54 با استاد مسعودیان
ماژول مذاکره دوره dba کد 54 با استاد مسعودیان
برگزاری ماژول استراتژی بازاریابی دوره DBA-54 دکتر نادر غریب نواز
برگزاری ماژول استراتژی بازاریابی دوره DBA-54 دکتر نادر غریب نواز
پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب وکار
پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب وکار

بنر لایوهای اینستاگرام