سبک جدید موفقیت

موسسه آموزش آزاد پرتو ماهان

(شعبه رشت)

  

مدیر شعبه: میترا سال افزون

موسسه مدیران سال افزون فردا

مهارتِ تغییر

 
 مدیر و موسس: میترا سال افزون
میترا سال افزون

دوره های آموزشی پیشرو


معماری مسیر رشد کسب و کار
رزومه دکتر هرندی
قصه عشق
قصه عشق
تصنیف خوانی
ثبت نام دوره تصنیف خوانی
نام 265پست400
دوره mba
برگزاری دوره های مدیریت کسب و کار
برگزاری دوره های مدیریت کسب و کار
دوره های دیجیتال مارکتینگ
دوره های دیجیتال مارکتینگ
ماژول ایده پردازی دوره MBA-37 با دکتر کیانمهر
ماژول ایده پردازی دوره MBA-37 با دکتر کیانمهر
ماژول فنون مذاکرات تجاری از  دوره mba-243 با دکتر متولی
ماژول فنون مذاکرات تجاری از دوره mba-243 با دکتر متولی
ماژول مذاکره  دوره dba  کد 54 با استاد مسعودیان
ماژول مذاکره دوره dba کد 54 با استاد مسعودیان
برگزاری ماژول استراتژی بازاریابی دوره DBA-54 دکتر نادر غریب نواز
برگزاری ماژول استراتژی بازاریابی دوره DBA-54 دکتر نادر غریب نواز
پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب وکار
پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب وکار
اختتامیه دوره mba کد 237
اختتامیه دوره mba کد 237
دوره MBA کد 243مدرس اقای دکتر صدقیانی فر
دوره MBA کد 243مدرس اقای دکتر صدقیانی فر
ماژول تفکر و برنامه ریزی استراتژیک

بنر لایوهای اینستاگرام