سبک جدید موفقیت

رزومه استاد محمد سریرافراز

رزومه استاد محمد سریرافراز

رزومه استاد محمد سریرافراز

 

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوابق حرفه‌ای استاد سریرافراز


مدیر توانمندسازی و توسعه بازار در صندوق توسعه فناوری‌های نوین

مشاور شرکت پیشگامان توسعه فرایند دانش

کارشناس معاونت اقتصادی شرکت پیشگامان توسعه فرایند دانش

معاونت آموزشی در مؤسسه آموزشی مهرگان

 

سوابق آموزشی استاد سریرافراز


سمت‌های آموزشی

مدرس دروس تحلیل آماری در دانشگاه پیام نور

مدرس دروس اقتصاد خرد و کلان در دانشگاه پیام نور

مدرس اصول فنون و مذاکره در دانشگاه علمی کاربردی

 

فعالیت‌های آموزشی

 

تدریس دروس توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، پول و ارز و بانکداری، مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتی

تدریس اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی

تدریس دروس روش تحقیق و مدیریت مالی

 

تالیفات استاد سریرافراز


کتب و مقالات تالیف

شده

اقتصاد خرد، آموزشی

حسابداری مدیریت، آموزشی

بررسی جنبه های اقتصادی توسعه صنعت گردشگری در ایران

بررسی عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی استان لرستان

بررسی تعامل سه جانبه نهادهای دانشگاه، دولت و صنعت در جهت توسعه ملی

اهمیت پارک های علمی- فناوری و مراکز رشد به عنوان نماد ارتباط دانشگاه و صنعت در جهت توسعه پایدار

رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.