سبک جدید موفقیت

برگزاری سمینار مشاوره مذاکره تجاری

برگزاری سمینار مشاوره مذاکره تجاری

برگزاری سمینار مشاوره مذاکره تجاری

در تاریخ 17 شهریور سال 98  سمینار مشاوره مذاکره تجاری با حضور استاد بهزاد عباسی  مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ در موسسه پرتو ماهان برگزار گردید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.