سبک جدید موفقیت

دوره های MBA در رشت

سخنرانی دکتر صیقلی_  همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت

سخنرانی دکتر صیقلی_ همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت

برگزاری چهارمین همایش راهبردی مدیریت کسب وکار ...
گواهینامه MBA ماهان

گواهینامه MBA ماهان

ویژگی های گواهینامه MBA معتبر این روزها ...
مهارت های مدیر فروش حرفه ای چیست؟

مهارت های مدیر فروش حرفه ای چیست؟

اگر به دنبال تبدیل شدن به یک ...
دورهای  MBA  پرتو ماهان

دورهای MBA پرتو ماهان

دوره های mba دوره MBA، فرصتی ...
چرا MBA بخوانیم؟

چرا MBA بخوانیم؟

چرا MBA بخوانیم؟ تصمیم گیری برای تحصیل ...
اقای کاظمی دانش پذیر دوره DBA رشت

اقای کاظمی دانش پذیر دوره DBA رشت

اقای کاظمی یکی از دانش پذیران دوره ...
مصاحبه با دانش پذیران 231 دوره کاربردی -MBA

مصاحبه با دانش پذیران 231 دوره کاربردی -MBA

...