سبک جدید موفقیت

مصاحبه ها

دانش پذیر MBA  در رشت آقای شهاب ذبیحی

دانش پذیر MBA در رشت آقای شهاب ذبیحی

دانش پذیر MBA در رشت اقای شهاب ...
دوره MBA در ماهان رشت – خانم سحر مهرپور

دوره MBA در ماهان رشت – خانم سحر مهرپور

دوره MBA در ماهان رشت - خانم ...
مصاحبه آقای فرامرز مهرپور- دانش پذیر دوره MBA کد 243

مصاحبه آقای فرامرز مهرپور- دانش پذیر دوره MBA کد 243

مصاحبه آقای فرامرز مهرپور از دانش ...
مصاحبه اقای اردلان حسین پور از دانش پذیران دوره MBA ماهان کد 237

مصاحبه اقای اردلان حسین پور از دانش پذیران دوره MBA ماهان کد 237

مصاحبه آقای اردلان حسین پور از ...
مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران دوره MBA کد 237

مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران دوره MBA کد 237

مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران ...
صحبتهای اقای رسایی از دانش پژوهان ماهان رشت

صحبتهای اقای رسایی از دانش پژوهان ماهان رشت

صحبتهای اقای رسایی از دانش پژوهان ماهان ...
مصاحبه آقای تعلیمیان دانش پذیر دوره mba  در رشت

مصاحبه آقای تعلیمیان دانش پذیر دوره mba در رشت

...
اقای کاظمی دانش پذیر دوره DBA رشت

اقای کاظمی دانش پذیر دوره DBA رشت

اقای کاظمی یکی از دانش پذیران دوره ...
مصاحبه دانش پذیران دوره های MBA و  DBA در رشت

مصاحبه دانش پذیران دوره های MBA و DBA در رشت

مصاحبه با برخی از دانش پذیران دوره ...
مصاحبه با دانش پذیران 231 دوره کاربردی -MBA

مصاحبه با دانش پذیران 231 دوره کاربردی -MBA

...