مصاحبه ها

اقای کاظمی دانش پذیر دوره DBA رشت

اقای کاظمی دانش پذیر دوره DBA رشت

اقای کاظمی یکی از دانش پذیران دوره ...
مصاحبه دانش پذیران دوره های MBA و  DBA در رشت

مصاحبه دانش پذیران دوره های MBA و DBA در رشت

مصاحبه با برخی از دانش پذیران دوره ...
مصاحبه با دانش پذیران 231 دوره کاربردی -MBA

مصاحبه با دانش پذیران 231 دوره کاربردی -MBA

...