سبک جدید موفقیت

leadership

ماژول رهبری تغییر دوره Leadership  در رشت

ماژول رهبری تغییر دوره Leadership در رشت

 ماژول رهبری تغییر دوره Leadership در رشت ...
رزومه استاد حمیدرضا فرحزادی

رزومه استاد حمیدرضا فرحزادی

رزومه استاد حمید رضا فرحزادی متولد: تهران ...