سبک جدید موفقیت

dba در رشت

دورهمی دانشپذیران dba و leadership

دورهمی دانشپذیران dba و leadership

در تاریخ 9 شهریور دورهمی با حضور ...
آقای قویدل دانش اموخته دوره های موسسه پرتو ماهان

آقای قویدل دانش اموخته دوره های موسسه پرتو ماهان

آقای قویدل دانش اموخته دوره های موسسه ...
رزومه استاد مجتبی خردیار

رزومه استاد مجتبی خردیار

رزومه استاد مجتبی خردیار سوابق تحصیلی: کارشناسی ...