سبک جدید موفقیت

ماهان شعبه رشت

رزومه دکتر هرندی

رزومه دکتر هرندی

تحصیلات دکتر هرندی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش ...
دورهمی دانشپذیران dba و leadership

دورهمی دانشپذیران dba و leadership

در تاریخ 9 شهریور دورهمی با حضور ...