سبک جدید موفقیت

دوره dba

صبحتهای دانش آموخته دوره DBA در رشت

صبحتهای دانش آموخته دوره DBA در رشت

صبحتهای دانش آموخته دوره DBA در رشت ...
رزومه دکتر برزویی

رزومه دکتر برزویی

رزومه دکتر مهدی برزوییدکتری Business Management از ...
رزومه دکتر بهمن متولی

رزومه دکتر بهمن متولی

رزومه دکتر بهمن متولی دکتر بهمن متولی ...
رزومه استاد سعید کیان مهر

رزومه استاد سعید کیان مهر

رزومه استاد سعید کیان مهر آقای ...
رزومه دکتر یاسر احسان

رزومه دکتر یاسر احسان

   PERSONAL INFORMATION مشخصات فردی  NAME: YASER       EHSAN یاسر ...