سبک جدید موفقیت

دوره های مدیریت کسب و کار در رشت

سخنرانی دکتر صیقلی_  همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت

سخنرانی دکتر صیقلی_ همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت

برگزاری چهارمین همایش راهبردی مدیریت کسب وکار ...
برگزاری ماژول مذاکره  از دوره DBA کد 54

برگزاری ماژول مذاکره از دوره DBA کد 54

در تاریخ 10 و 11 تیرماه ماژول ...
مزایای دوره DBA

مزایای دوره DBA

مزایای دوره DBA: برای لحظه ای تصور ...
چرا MBA بخوانیم؟

چرا MBA بخوانیم؟

چرا MBA بخوانیم؟ تصمیم گیری برای تحصیل ...
صحبتهای خانم سال افزون

صحبتهای خانم سال افزون

سخنرانی خانم سال افزون در چهارمین هایش ...