سبک جدید موفقیت

دوره جامع مدیر عامل حرفه ای پرتو ماهان

دوره جامع مدیر عامل حرفه ای پرتو ماهان

 

CEO

آموزش مهارت و دانش به مدیران عامل جهت ایجاد هماهنگی و همترازی عوامل موثر درونی یک کسب و کار یا سازمان از اهداف اصلی این دوره است. استراتژی‌های سازمان در رسیدن به اهدافش، ساختارهای ارتباطی درون و برون سازمانی، سیستم‌های مختلف و فرآیندهای آنها، منابع انسانی و مهارت‌های آنها و نهایتا شیوه و سبک مدیریت عواملی هستند که در این دوره جامع به صورت تخصصی به آنها پرداخته خواهد شد.

مزایای دوره جامع مدیر عامل حرفه ای پرتو ماهان

 اولین دوره شخصی سازی شده ویژه مدیران عامل در ایران


 سرفصل‌های کاملاً به‌روز و بومی‌سازی شده منطبق بر فضای کسب و کار امروز


 بهره‌گیری از اساتید تراز اول ایران در حوزه مدیریت


 برگزاری کارگاه های Case study توسط مدیران عامل صاحب نام و موفق در سازمانها


 بهره‌گیری از مدیران و کارآفرینان برتر کشور جهت انتقال تجربیات مدیریت و منتورینگ


 فضای کلاسی VIP و بهره‌گیری از امکانات ایمنی و بهداشتی برای سلامتی شرکت‌کنندگان


  قرار گرفتن در یک شبکه ارتباطی از مدیران عامل برتر ایرانی


 آموزش با رویکرد مدیریت و رهبری کسب و کار در بحر

D9 85 D8 AF DB 8C D8 B1 20 D8 B9 D8 A7 D9 85 D9 8 4e98913b31a0373ac744afd437f94d767600
ویژگی های دوره جامع مدیر عامل حرفه ای پرتو ماهان
DA A9 D8 AF 205 20 D9 85 D8 AF DB 8C D8 B1 20 D8 b65123734f782cc433323a67b29c80c54344

 محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای بین المللی به صورت بومی شده ویژه مدیران عامل


 ارتقاء مهارت رهبری و مربیگری سازمانی برای مدیران عامل


 ارتقای بینش مدیران عامل در راستای پیکربندی اهداف و استراتژی های سازمان


 توانایی تدوین استراتژی های مدیریت منابع انسانی ، بازاریابی و فروش


 ارتقاء مهارت تصمیم گیری و حل مسئله مدیران عامل در سازمان 


 آموزش استفاده از ابزارهای مدیریتی برای رشد سازمان


 ارتقاء مهارت اصول و فنون مذاکره درون سازمانی و برون سازمانی

متدولوژی دوره جامع مدیر عامل حرفه ای پرتو ماهان
 • مدیریت اجرایی
  12 ساعت
 • طراحی مدل کسب و کار
  12 ساعت
 • تدوین طرح کسب و کار
  6 ساعت
 • مدیریت منابع انسانی
  12 ساعت
 • مدیریت مارکتینگ
  12 ساعت
 • مدیریت مالی
  12 ساعت
 • اقتصاد برای مدیران
  12 ساعت
 • تصمیم گیری بحرانی
  6 ساعت
 • مدیریت فروش
  6 ساعت
 • اصول و فنون مذاکره تجاری
  6 ساعت
 • تفکر استراتژیک
  12 ساعت
 • سبک های رهبری
  6 ساعت
 • حقوق کسب و کار
  6 ساعت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.