سبک جدید موفقیت

دوره توسعه فردی

با توجه به سرعت تغییر و تحولات در دنیای کسب و کار، افرادی می‌توانند به اهداف خود دست یابند که علاوه بر شناخت نسبت به نقاط ضعف و قوت خود، در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا با دانش و مهارت بیشتری عمل کنند. توسعه فردی یکی از ابزارهای بسیار ارزشمند برای تغییر نگرش و قرار گرفتن در مسیر رشد شغلی و سازمانی است. تمام افرادی که هدفی در کار و زندگی خود تعریف کردند بدون شک نیاز به مهارت‌ها و ابزارهایی دارند تا در این مسیر موفق شوند .

  مخاطبان دوره  توسعه فردی

 تمامی افراد که به دنبال توسعه زندگی حرفه‌ای و شخصی خود هستند و می‌خواهند تغییر را از خود شروع کنند
TOSEHFARDI

سرفصل‌های دوره  توسعه فردی

ساعت تدریس

سفر به درون (خودآگاهی)

9

استعداد شناسی فردی و آزمون‌ها

12

هوش هیجانی

6

مدیریت بر خویشتن

9

مهارت تصمیم‌گیری و حل مسئله

9

مدیریت استرس

6

مهارت‌های ارتباط موثر

9

مهارت‌های مذاکره و متقاعد سازی

9

مهارت‌های مدیریت زمان

3

پرسنال برندینگ

 9

کمپ دو روزه کشف الماس درون

18

جمع کل ساعات

99