تحلیل رفتار متقابل (TA)

drnaseri

آقای دکتر علی ناصری

روانشناس، استراتژیست  و مدرس دانشگاه

 اقای دکتر در فیلم زیر توضیحات کامل در مورد دوره TA ارائه نموده اند . لازم بذکر می باشد که آقای دکتر هم اکنون در موسسه مدیران سال افزون فردا این دوره را تدریس میکنند.