سبک جدید موفقیت

پروژه ها

دوره جامع متخصصین حرفه ای منابع انسانی

دوره جامع متخصصین حرفه ای منابع انسانی

دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان   Leadership

دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان Leadership

دوره مهارتهای فرزند پروری

دوره مهارتهای فرزند پروری

تحلیل رفتار متقابل (TA)

تحلیل رفتار متقابل (TA)

دوره توسعه فردی

دوره توسعه فردی

همایش ها وسمینار ها

همایش ها وسمینار ها

دوره MBA | مدیریت راهبردی کسب و کار پرتو ماهان

دوره MBA | مدیریت راهبردی کسب و کار پرتو ماهان

دوره آنلاین مذاکره  Negotiation Course

دوره آنلاین مذاکره Negotiation Course

دوره آنلاین مدیر فروش  SALES LEADERSHIP

دوره آنلاین مدیر فروش SALES LEADERSHIP

دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ | Digital Marketing Manager

دوره آنلاین دیجیتال مارکتینگ | Digital Marketing Manager