سبک جدید موفقیت

پروژه ها

جمعه های کسب و کار در لاهیجان

جمعه های کسب و کار در لاهیجان

مهارت های برقراری ارتباط

مهارت های برقراری ارتباط

ثبت نام وبینار چگونه میزان وفاداری منابع انسانی خود را افزایش دهیم؟ (مهمانی ماهان)

ثبت نام وبینار چگونه میزان وفاداری منابع انسانی خود را افزایش دهیم؟ (مهمانی ماهان)

دوره جامع  منابع انسانی

دوره جامع منابع انسانی

دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان   Leadership

دوره رهبری حرفه ای کسب و کار ماهان Leadership

دوره مهارتهای فرزند پروری

دوره مهارتهای فرزند پروری

تحلیل رفتار متقابل (TA)

تحلیل رفتار متقابل (TA)

دوره توسعه فردی

دوره توسعه فردی

همایش ها وسمینار ها

همایش ها وسمینار ها

دوره MBA | مدیریت راهبردی کسب و کار پرتو ماهان

دوره MBA | مدیریت راهبردی کسب و کار پرتو ماهان