سبک جدید موفقیت

ویدئوها

سمینار رفتار شناسی مدیریت رستوران در رشت

سمینار رفتار شناسی مدیریت رستوران در رشت

...
برگزاری کارگاه سرمایه گذار حرفه ای در بورس

برگزاری کارگاه سرمایه گذار حرفه ای در بورس

...
نظر دانش پذیر ماهانی از  دوره mba در رشت

نظر دانش پذیر ماهانی از دوره mba در رشت

آشنایی با دوره mba ...
برگزاری سمینار مشاوره مذاکره تجاری

برگزاری سمینار مشاوره مذاکره تجاری

برگزاری سمینار مشاوره مذاکره تجاری در تاریخ ...
ماژول فنون و مذاکره تجاری توسط  دکتر متولی

ماژول فنون و مذاکره تجاری توسط دکتر متولی

...
دوره های علمی کاربردی ماهان – شعبه رشت

دوره های علمی کاربردی ماهان – شعبه رشت

دوره های مدیریت کسب وکار در رشت ...
دورهای  MBA  پرتو ماهان

دورهای MBA پرتو ماهان

دوره های mba دوره MBA، فرصتی ...
صحبتهای خانم سال افزون

صحبتهای خانم سال افزون

سخنرانی خانم سال افزون در چهارمین هایش ...
تشکر خانم سال افزون در چهارمین همایش مدیریت راهبردی کسب و کار

تشکر خانم سال افزون در چهارمین همایش مدیریت راهبردی کسب و کار

...