سبک جدید موفقیت

ویدئوها

ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBAکد 243 در رشت

ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBAکد 243 در رشت

برگزاری ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBA کد ...
مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران دوره MBA کد 237

مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران دوره MBA کد 237

مصاحبه آقای ابراهیم زاهدی از دانش پذیران ...
ماژول کوچینگ دوره MBA در رشت

ماژول کوچینگ دوره MBA در رشت

ماژول کوچینگ دوره MBA در رشت ...
ماژول مسئولیت اجتماعی از دوره Leadership در رشت برگزار گردید

ماژول مسئولیت اجتماعی از دوره Leadership در رشت برگزار گردید

ماژول مسئولیت اجتماعی مدت دوره: ۱۶ ساعت ...
اختتامیه دوره mba کد 205 در رشت

اختتامیه دوره mba کد 205 در رشت

اختتامیه دوره MBA کد 205 برگزار شد ...
صبحتهای دانش آموخته دوره DBA در رشت

صبحتهای دانش آموخته دوره DBA در رشت

صبحتهای دانش آموخته دوره DBA در رشت ...
مصاحبه با آقای رضائی خواه از دانش پذیران مدرسه عالی کسب وکار ماهان در رشت

مصاحبه با آقای رضائی خواه از دانش پذیران مدرسه عالی کسب وکار ماهان در رشت

موسسه  درحال ثبت نام   دوره جدید mba ...
ماژول رفتار سازمانی از دوره mba در رشت

ماژول رفتار سازمانی از دوره mba در رشت

ماژول رفتار سازمانی از دوره mba در ...
فرم ثبت نام کارگاه جعبه ابزار بازاریابی

فرم ثبت نام کارگاه جعبه ابزار بازاریابی

   کارگاه جعبه ابزار بازاریابی   ...
سخنرانی دکتر صیقلی_  همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت

سخنرانی دکتر صیقلی_ همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت

برگزاری چهارمین همایش راهبردی مدیریت کسب وکار ...