سبک جدید موفقیت

ویدئوها

ماژول مسئولیت اجتماعی از دوره Leadership در رشت برگزار گردید

ماژول مسئولیت اجتماعی از دوره Leadership در رشت برگزار گردید

ماژول مسئولیت اجتماعی مدت دوره: ۱۶ ساعت ...
صبحتهای دانش آموخته دوره DBA در رشت

صبحتهای دانش آموخته دوره DBA در رشت

...
مصاحبه با آقای رضائی خواه از دانش پذیران مدرسه عالی کسب وکار ماهان در رشت

مصاحبه با آقای رضائی خواه از دانش پذیران مدرسه عالی کسب وکار ماهان در رشت

موسسه  درحال ثبت نام   دوره جدید mba ...
ماژول رفتار سازمانی از دوره mba در رشت

ماژول رفتار سازمانی از دوره mba در رشت

...
فرم ثبت نام کارگاه جعبه ابزار بازاریابی

فرم ثبت نام کارگاه جعبه ابزار بازاریابی

   کارگاه جعبه ابزار بازاریابی   ...
سخنرانی دکتر صیقلی_  همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت

سخنرانی دکتر صیقلی_ همایش راهبردی مدیریت کسب وکار در رشت

برگزاری چهارمین همایش راهبردی مدیریت کسب وکار ...
سمینار رفتار شناسی مدیریت رستوران در رشت

سمینار رفتار شناسی مدیریت رستوران در رشت

...
برگزاری کارگاه سرمایه گذار حرفه ای در بورس

برگزاری کارگاه سرمایه گذار حرفه ای در بورس

...