سبک جدید موفقیت

اخبار

دعوت خانم سال افزون برای شرکت در نخستین مجمع عالی سخنرانان

دعوت خانم سال افزون برای شرکت در نخستین مجمع عالی سخنرانان

دعوت از خانم سال افزون برای شرکت ...
ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 برگزار گردید

ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 برگزار گردید

ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 ...
ماژول رهبری تغییر دوره Leadership  در رشت

ماژول رهبری تغییر دوره Leadership در رشت

 ماژول رهبری تغییر دوره Leadership در رشت ...
برگزاری دوره ماژول استراتژی منابع انسانی دوره DBA در رشت

برگزاری دوره ماژول استراتژی منابع انسانی دوره DBA در رشت

برگزاری دوره ماژول استراتژی منابع انسانی ...
برگزاری دومین سمینار مهارتهای فرزندپروری در رشت

برگزاری دومین سمینار مهارتهای فرزندپروری در رشت

باتوجه به استقبال خوب و درخواست عزیزان ...
اولین سمینار مهارتهای فرزند پروری در رشت برگزار شد

اولین سمینار مهارتهای فرزند پروری در رشت برگزار شد

اولین سمینار مهارتهای فرزند پروری در رشت ...
جلسه معارفه دوره مهارتهای فرزندپروری

جلسه معارفه دوره مهارتهای فرزندپروری

دوره مهارتهای فرزند پروری جلسه معارفه دوره ...
ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBAکد 243 در رشت

ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBAکد 243 در رشت

برگزاری ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBA کد ...
برگزاری ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBA-243 در رشت

برگزاری ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBA-243 در رشت

برگزاری ماژول اقتصاد کاربردی دوره MBA-243 در ...
ماژول برند و تبلیغات دوره MBA-237 برگزار شد

ماژول برند و تبلیغات دوره MBA-237 برگزار شد

برگزاری ماژول برند و تبلیغات دوره MBA-237 دوره ...