سبک جدید موفقیت

اخبار

ثبت نام دوره  تربیت متخصصین حرفه ای منابع انسانی در رشت

ثبت نام دوره تربیت متخصصین حرفه ای منابع انسانی در رشت

ثبت نام دوره تربیت متخصصین حرفه ای ...
خلاصه ای از پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب وکار در رشت

خلاصه ای از پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب وکار در رشت

خلاصه ای از پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی ...
برگزاری پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب و کار در رشت

برگزاری پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب و کار در رشت

پنجمین گردهمایی مدیریت راهبردی کسب و کار ...
پنجمین همایش مدیریت راهبردی کسب و کار گیلان

پنجمین همایش مدیریت راهبردی کسب و کار گیلان

سرکار خانم فلورا پورمفید دبیر علمی همایش ...
استراتژی رقابتی دوره DBA کد 54 در رشت برگزار گردید

استراتژی رقابتی دوره DBA کد 54 در رشت برگزار گردید

استراتژی رقابتی دوره DBA کد 54 در ...
فرم ثبت نام دوره مهارتهای فرزندپروری

فرم ثبت نام دوره مهارتهای فرزندپروری

فرم ثبت نام دوره مهارتهای فرزندپروری مدرس ...
دعوت خانم سال افزون برای شرکت در نخستین مجمع عالی سخنرانان

دعوت خانم سال افزون برای شرکت در نخستین مجمع عالی سخنرانان

دعوت از خانم سال افزون برای شرکت ...
ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 برگزار گردید

ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 برگزار گردید

ماژول رهبری تغییر دوره لیدرشیپ کد 5 ...
ماژول رهبری تغییر دوره Leadership  در رشت

ماژول رهبری تغییر دوره Leadership در رشت

 ماژول رهبری تغییر دوره Leadership در رشت ...
برگزاری دوره ماژول استراتژی منابع انسانی دوره DBA در رشت

برگزاری دوره ماژول استراتژی منابع انسانی دوره DBA در رشت

برگزاری دوره ماژول استراتژی منابع انسانی ...