سبک جدید موفقیت

کسب وکارتان را از صفر شروع کنید

کسب وکارتان را از صفر شروع کنید

اهداف دوره کسب وکار:

 •  آموزش مفاهیم ابتدایی کسب و کار
 •  ایجاد روحیه خودباوری و ریسک پذیری منطقی در شرکت کننده
 •  ارائه تجارب عملیاتی
 •  ایجاد مهارت مدیریت یکپارچه کسب و کار در شرکت کننده

مدت زمان برگزاری:

مدت زمان برگزاری دوره 24 ساعت طی دو روز به صورت فشرده میباشد.

 

جدول سرفصل ها:

سرفصل های کسب وکار

از شرکت کننده انتظار میرود پس از شرکت در دوره بتواند:

 •  ایده های صحیح و غلط را از یکدیگر تفکیک نماید.
 • زنجیره تامین و روش قیمت یابی را درک کند.
 •  بتواند با تامین کنندگان مذاکره کند.
 •  بتواند با خریداران مذاکرات فروش انجام دهد.
 •  بتواند سرمایه گذاری و ریسک های منطقی را درک کند.
 •  بتواند روشهای ارائه جهت جذب سرمایه را درک نماید.
 • بتواند برای کالاهای موجود بازار جدید و برای بازارهای فعلی کالای جدید بیابد.
 • بتواند بر ترس خود از ریسک های ناشی از تبلیغات غلبه کند.
 • بتواند نیروی مناسب جهت مدیریت امور مالی و مالیاتی را جذب نماید.
 • بتواند مفاهیم انبارداری را درک و نیروی کنترل انبار را جذب نماید.
 • بتواند از طریق کانالهای مختلف فروش ، فروش 360 درجه را تجربه کند.
 • بتواند مشتریان معترض را مدیریت نماید.
 •  بتواند مشتریان را بر اساس RFM -13 تقسیم بندی نماید.
 • بتواند مسایل قانونی و روانی نیروی انسانی را درک کند.
 • بتواند بوم کسب و کار خویش را تدوین نماید.
دوره کسب وکار
دوره کسب وکار

فرم مشاوره و ثبت نام دوره کسب و کارتان را از صفر شروع کنید

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.