سبک جدید موفقیت

کدام بخش بازار را باید هدف قرار دهید؟

کدام بخش بازار را باید هدف قرار دهید؟

کدام بخش بازار را باید هدف قرار دهید؟

یک رویکرد بسیار عمومی وجود دارد که می‌توانید از آن برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام بخش از بازار را مورد استفاده قرار دهید استفاده کنید. این رویکرد‌ها عبارتند از: بازاریابی انبوه، بازاریابی متمایز و بازاریابی گوشه‌ای. رویکرد‌ها در سه شکل زیر نشان داده شده و مورد بحث قرار گرفته است.

انواع بازاریابی به نسبت بخش بازار :

۱-بازاریابی انبوه:

وقتی که شما یک محصول با بازار انبوه مانند مخابرات یا کالا‌های تند مصرف دارید، باید یک آمیخته بازاریابی کامل داشته باشید و سپس بسته به ترکیب آمیخته بازاریابی، یک بازار را هدف قرار دهید.به عنوان مثال – در مخابرات و کالا‌های تند مصرف، عملاً ترکیب آمیخته بازاریابی وابسته به خود رقابت است. اشباع در این بخش‌ها آنقدر بالاست که آن‌ها مجبورند بازار خود را از طریق تغییر در ترکیب آمیخته بازاریابی خود هدف قرار دهند.

 

کدام بخش بازار را باید هدف قرار دهید؟
کدام بخش بازار را باید هدف قرار دهید؟
۲-بازاریابی متمایز:

بازاریابی متمایز زمانی اتفاق می‌افتد که یک شرکت یا گروه به محصولات متنوعی تبدیل شود. به عنوان مثال شرکت‌هایی مانند Godrej و ۳M که در کسب وکار‌های متفاوتی حضور دارند.در نتیجه آن‌ها دارای چندین آمیخته بازاریابی متفاوتی هستند. به دلیل وجود آمیخته‌های بازاریابی متعدد، این شرکت‌ها بخش‌های مختلف بازار را هدف قرار می‌دهند.

۳-بازاریابی گوشه‌ای یا جاویژه:

هنگامی که شما بازاریابی گوشه‌ای دارید، یک آمیخته بازاریابی واحد دارید، اما برای بخش‌های جداگانه هدف‌گذاری شده است. به این ترتیب، هدف‌گذاری بخش مورد نظر مشابه بازاریابی انبوه است. یک مثال در اینجا می‌تواند برند‌هایی باشد که راه حل‌های امنیتی ارائه می‌دهند.

اگرچه آمیخته بازاریابی برای راه‌حل‌های امنیتی یکسان است، اما آن‌ها عمدتاً ۲ بخش متفاوت دارند: بخش‌های مسکونی و تجاری. الزامات هر دو بخش متفاوت خواهد بود. بنابراین در بازاریابی گوشه‌ای، مانند بازاریابی انبوه، یک آمیخته بازاریابی وجود دارد. اما تقسیم‌بندی متفاوت است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.