سبک جدید موفقیت

slide-a6517bf
slide-9baa059
slide-eb64cba
slide-d922951

دوره های پر تکرار

مهارت های برقراری ارتباط

مهارت های برقراری ارتباط

دوره مهارتهای فرزند پروری

دوره مهارتهای فرزند پروری

تحلیل رفتار متقابل (TA)

تحلیل رفتار متقابل (TA)

دوره توسعه فردی

دوره توسعه فردی

نظر شرکت کنندگان

شراره شبان

نظر شرکت کنندگان

با دانشپذیران

delshad

حمیدرضا دلشاد

مدیر عامل شرکت دلشاد خودرو

ghavidel

شاهین قویدل

مدیرعامل و خالق برند شاهین فراز

refahi

تقی رفائی

مدیرعامل سردخانه رفائی

حامیان ویژه
رفاه لاهیجان
Logo
logo shoja 1
logo1