سبک جدید موفقیت

ماژول مسئولیت اجتماعی از دوره Leadership در رشت برگزار گردید

ماژول مسئولیت اجتماعی از دوره Leadership در رشت برگزار گردید

ماژول مسئولیت اجتماعی

مدت دوره: ۱۶ ساعت

پنجشنبه و جمعه تاریخ: 18و1400/6/19

●در باغ سحر رشت مجتمع گردشگری ایرال●

با حضور اقای دکتر تایماز مصطفایی

🔴از مدرسه عالی کسب و کارماهان🔴

مسئولیت اجتماعی شرکتی به بنگاه ما رویکرد چگونگی کسب مسئولانه را همراه با توسعه برند ، ایجاد اعتبار ،نفوذ در بازارهای جدید ، پاسخگویی و شفافیت ، ارج نهادن به کارکنان ، کاهش هزینه ها و ایجاد تعامل با ذینفعان را می دهد .
بعضی از صاحبنظران معتقدند با توجه به اینکه مشتریان امروزی نسبت به ایفای
نقش مسئولیت اجتماعی شرکتی بسیار حساس هستند و این مهم موجب شده است که در انتخاب محصول و یا خدمت بسمت کسب و کارهای مسئولیت پذیر بروند.در دنیای امروز مسئولیت اجتماعی شرکتی یکی از پیش شرط های کسب سود می باشد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.