سبک جدید موفقیت

ماژول رهبری تغییر دوره Leadership در رشت

ماژول رهبری تغییر دوره Leadership  در رشت

 ماژول رهبری تغییر دوره Leadership در رشت

 

ماژول رهبری تغییر در روزهای 29 و 30 مهر ماه توسط مدرسه عالی کسب وکار ماهان شعبه رشت با حضور دانش پذیران و دکتر احمد عیسی خانی بعنوان مدرس تشکیل می گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.