سبک جدید موفقیت

رزومه استاد محمدرضا صدقیانی فر

رزومه استاد محمدرضا صدقیانی فر

رزومه استاد محمدرضا صدقیانی فر

مشاور برنامه ریزی استراتژیک و  TOTAL  SYSTEM

عضو پیوسته انجمن بین المللی مدیریت استراتژیک

▪ مدرس و مُمّیـز انـرژی
عضو انجمن بین الملی اقتصاددانان انرژی

▪ مدرس ، مشاور و مُمّیـز ISO

• عضو انجمن بین المللی مدیران بازاریابی
• عضو انجمن بین المللی تبلیغات امریکا AAA
▪ محقق و پژوهشگر اقتصادی – اجتماعی

 

سوابق اجرایی وزمینه های فعالیت

 

سمت های اجرایی تمام وقت :

 

خارج از ایران( 1388-1380 )

کارشناس ارشد اعتبارات خارجی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا
محقق ارشد و کارشناس ارشد لجستیک و انتقال انرژی
مدیر بخش تحقیقات استراتژیک
مدرس انرژی و محقق
در صنایع بانکی – مالی و انرژی

 

ایران (1395-1389)

مدیریت بودجه
مدیر دفتر ارزیابی صنایع
مدیر عامل
در صنایع سنگین، ارتباطی، خودرو و صنایع وابسته و صنایع سبک

مشاوره

(مشاور– مجری ؛ مشاور– برنامه ریز ؛ مشاور ) 1390

 

مشاوره درزمینه برنامه ریزی، تدوین استراتژی و مدیریت استراتژیک
درصنایع :

 

• نفت و گاز
• لوازم خانگی و لوکس
• شیالت
• غذایی و کشاورزی
• آموزش و انتشارات
• درمان و بیمارستانی
• وزارتخانه ها و سازمان های دولتی
• صنایع ساختمانی و انبوه سازی
• صنایع هوایی و هواپیمایی
• مدیا ورسـانه

لجستیک و اقتصاد حمل ونقل
درصنایع :

• نیروگاهی و انرژی
• غذایی و کشاورزی
• خرده فروشی
• صنایع سنگین
• ترابری عمومی ریلی و جاده ای

o مشاوره اقتصـادی (سرمایه گذاری، تولید و امکانسنجی تولید)
درصنایع :

• مالی و بورس کال
• هولدینگ های تجاری و خدماتی
• کشاورزی و وابسته
• الکترونیک ، الکتروتکنیک و نیروگاهی
• اتومبیل و صنایع وابسته

o مشاوره در زمینه حاکمیت شرکتی
درصنایع :
• مالی ، بانکی و بیمه
• سازمان ها و نهادهای دولتی

تحقیقات و پروژه های انجام شده :

o با رویکرد اقتصـادی

درصنایع :

• پولی و بانکی بین المللی
• نهادهای پولی و مالی خصوصی و دولتی
• کشاورزی و اقتصادکشاورزی

o با رویکرد بررسی، تئوری سازی وحل مسئله

درصنایع :

• فلزی ، فولد و صنایع وابسته
• بهداشتی و دارویی
• غذایی
• تجارت الکترونیک

o با رویکرد اجتماعی – بین المللی

• آسیب های اجتماعی
• جزا و جرم شناسی
• توصیه های پذیرفته شده کمیسیون جهانی حقوق بشر به ایران
• سازمان ها و نهادهای مدنی و غیردولت

 

رزومه استاد صدقیانی فر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.