سبک جدید موفقیت

رزومه استاد محسن مسعودیان

رزومه استاد محسن مسعودیان
رزومه استاد  محسن مسعودیان

دکتری تخصصی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 
سوابق حرفه ای آقای محسن مسعودیان

طراح و ایده‌پرداز جامعه‌شناسی بازارهای ایرانی

ایده‌پرداز مذاکرات بازاری ایران

طراح و ایده‌پرداز عارضه‌یابی گروه‌مرکز کسب و کارهای ایرانی

مشاور عالی اجتماعی انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور

مشاور برنامه‌ریزی برخی از شرکت‌های خصوصی

سوابق آموزشی آقای محسن مسعودیان

کارشناسی علوم اجتماعی گرایش انسان شناسی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری تخصصی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور علمی در تهیه استراتژی بازاریابی شرکت فرآورده های روغنی ایران

سوابق علمی – اجرایی و فعالیت‌های آموزشی مرتبط با مدیریت کسب و کار

روش تحقیق در بازار

اصول و فنون مذاکره

جامعه‌شناسی بازار

اخلاق بازار

تحلیل جامعه‌شناختی مسائل اقتصادی ایران و جهان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.