سبک جدید موفقیت

رزومه استاد تایماز مصطفایی

رزومه استاد تایماز مصطفایی

نام و نام خانوادگی : تایماز سید مصطفایی

1359/02/15 :تاریخ  تولد

 

مدرک تحصیلی:

1-کارشناسی مهندسی کشاورزی2 -مدیریت دانشگاه شهید بهشتی DBA/MBA

 

سوابق کاری

1 -شرکتهای اقتصادی و بازرگانی
▪ مشاور اقتصادی و بازرگانی شرکت سرمایه گذاری سامان مجد
▪ مشاور توسعه بازار رئیس مرکز ملی فرش ایران
▪ مشاور توسعه شرکت سیاحان سپهر آسیا
▪ معاون اجرایی شرکت بیمه نفت و انرژی
▪ مشاور اقتصادی انجمن صادر کنندگان سنگ آهن ایران
▪ مشاور ویژه رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر
▪ مشاور توسعه شرکت تجهیز هوشمند پارسیان
▪ رئیس هیئت مدیره شرکت همراه مدیریت آرمانی
▪ مدیر عامل شرکت همراه مدیریت آرمانی
▪ مشاور توسعه بازار گروه بازرگانی غذای خوب
▪ مشاور ارتباطات و مسئولیت اجتماعی انجمن صنفی مدیران رسانه ایران
▪ مشاور برندینگ و CSR رستوران رستاک
▪ مشاور CSR هلدینگ همت
▪ مدیر بازاریابی و روابط عمومی شرکت مهندسین تحلیلگران آتی نگر
▪ مدیر روابط عمومی ،امور بین الملل و مشاور مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی نیرو
▪ مشاور مدیرعامل شرکت گسترش خدمات میثاق صبا
▪ مشاور شرکت بیستون امارات ) دبی (


2-فعالیت های تشکلی در حوزه اقتصادی


▪ عضو کمیته حاکمیت شرکتی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
▪ عضو شورای عالی انجمن تجارت الکترونیک ایران


▪ مشاور کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی
ایران
▪ عضو هیئت مدیره مرکز توسعه کارآفرینی رشد
▪ رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت سرمایه گذاری نیرو


3-فعالیت های خیریه و عام المنفعه


▪ قائم مقام مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر
▪ مدیر مرکز توسعه مسئولیت اجتماعی مهرآفرین


4 -فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی


▪ مشاور مسئولیت اجتماعی شرکتی شرکت آریا برتر
▪ مسئول کمیته اجتماعی شورای شهر کرج
▪ رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی انجمن روابط عمومی ایران
▪ دبیر همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی
▪ دبیر همایش صنعت روابط عمومی،مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار
▪ عضو کمیته مسئولیت اجتماعی بانک شهر
▪ دبیر رویداد ” جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران “
▪ داور جایزه مشکات
▪ مدیر اجرایی رونمایی از اثر نهاد ملی حمایت از کودک
▪ دبیر همایش بین المللی سرمایه گذاری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی


5 -فعالیتهای آموزشی


▪ دبیر پنل و سخنران سومین رویداد گراف
▪ سخنران در همایش ، سمینار و وبینار ملی و بین المللی
▪ مدرس کارگاه آموزشی در شرکتهای دولتی و خصوصی
▪ مدرس کارگاه تربیت مدرس CSR دانشگاه تهران


6 –فعالیت در انجمن ها


▪ عضو اتحادیه بین المللی راه آهن های دنیا UIC
▪ دبیر پژوهشی و آموزشی انجمن مهندس حمل ونقل ریلی ایران
▪ عضو پیوسته انجمن روابط عمومی ایران
▪ مدیر روابط عمومی انجمن لجستیک ایران
▪ عضو انجمن حمل ونقل ایران

▪ عضو دبیر خانه دائمی روابط عمومی الکترونیک
▪ عضو کمیته ارگونومی انجمن مدیریت کیفیت ایران


7 -افتخارات


▪ تقدیر شده توسط رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
▪ تقدیر شده توسط فرماندار تهران
▪ تقدیر شده توسط رئیس انجمن روابط عمومی ایران
▪ دریافت لوح تقدیر از اتاق بازرگانی،صنایع ، معادن و کشاورزی ایران
▪ دریافت تندیس و لوح تقدیر از رئیس جمعیت هالل احمر ا یران به عنوان داوطلب برتر ستاد ی
▪ دریافت تندیس و لوح تقدیر از ششمین همایش تجارت و اقتصاد الکترونیک
▪ مدیر روابط عمومی برتر در بین شرکتهای ریلی


8 -سوابق پژوهشی ،کتاب و مقاالت


▪ مقاله مدیریت کیفیت و حلقه مفقوده حاکمیت شرکتی در نشریه مدیریت و کیفیت شماره 27 سال هفدهم
تابستان 1399
▪ مقاله مدیریت کیفیت و CSR ابزاری برای دستیابی به برتری و پایداری سازمان،فصلنامه کیفیت و مدیریت
شماره 22 (،پاییز 1397)
▪ ترجمه کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی، 1397،انتشارات ایران بان
▪ ناظر علمی کتاب مسئولیت اجتماعی در هتل داری، 1396،انتشارات ایران بان
▪ ناظر علمی کتاب ثروت آفرینی با کسب و کار مسئوالنه، 1395،انتشارات ایران بان
▪ بررسی و نقش GPS در حمل ونقل ریلی
▪ روشهای باال بردن بهره وری نیروی کار )شرکت حمل ونقل ریلی نیرو(
▪ ارائه مقاالت علمی و یادداشت در روزنامه رسالت ، نشریه دانش نفت ، حمل ونقل توسعه، فناوری ، هفت
شهر،فرصت امروز،فصلنامه رتبه،روزنامه شهروند ، افکار نیوز و …
▪ مقاله حاکمیت شرکتی حلقه مفقوده در بنگاههای اقتصادی
▪ بررسی سازمان های متولی پایش اخالق کسب و کار مسئولیت اجتماعی در کشور های پیشرو منطقه با تکیه
بر نقش اتاق بازرگانی ایران
▪ ارزیابی طرح سالمت یار جمعیت هالل احمر
▪ آسیب شناسی قوانین و مقررات مانع تولید)ریاست جمهوری( به عنوان همکار طرح


9 -بخشی از فعالیتهای رسانه ای


▪ همکاری هفتگی با رسانه ها و خبرگزاری ها
▪ مصاحبه در ماهنامه بازار سرمایه
▪ یادداشت صفحه اصلی روزنامه رسالت

 مقاله”بانک،مسئولیت اجتماعی و وفاداری” در ماهنامه فکر
▪ مصاحبه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران
▪ مصاحبه با هفته نامه بورس و دیگر پایگاه های خبری
▪ حضور در برنامه پویش رادیو اقتصاد به عنوان کارشناس
▪ مدیر مسئول و سردبیر نشریه اجتماعی و اقتصادی مهرآفرین
▪ عضو شورا ی توسعه بازار نشریه شهرزاد
▪ عضو شورا ی سر دبیری نشریه مهرآفرین
▪ مشاور مدیر عامل در شبکه خبری،تحلیلی صنعت حمل و نقل تین نیوز

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.