سبک جدید موفقیت

رزومه استاد بهزاد عباسی

رزومه استاد بهزاد عباسی

رزومه استاد بهزاد عباسی 

مدرس دیجیتال مارکتینگ | مدرس بازاریابی
مدرس فروش | مدرس مذاکره

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های مدیریت و کسب و کار با ۱۸ سال سابقه تدریس و مدیریت آموزشی در تهران شیراز اصفهان مشهد تبریز و موسسات و مراکز آموزش مدیریت دانشگاههای تهران و شهید بهشتی و علمی کاربردی با عنوانهای مدرس دیجیتال مارکتینگ, مدرس فروش, مدرس بازاریابی رسالت آموزشی خود که همانا معلمی با انتقال تجربه است را انجام می دهد.

بهزادحسین عباسی هم اکنون موسس دو استارتاپ مطرح در کشور بوده که به همراه سابقه تدریس و مشاوره در کسب و کارهای مختلف اکنون با بررسی پایه ای شرکت ها و سازمانها راهکارهای مناسبی را برای برون رفت و یا ارتقاء ، گسترش و تصحیح وضعیت موجود ارائه نموده و این مورد را در قالب سمینارها و دوره های آموزشی و مشاوره مدیریت ارائه می نماید

رزومه استاد بهزاد عباسی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.