سبک جدید موفقیت

رزومه آقای دکتر نادر غریب نواز

رزومه آقای دکتر نادر غریب نواز

سوابق تحصیلی

 مقطعرشتهشروعاتمامدانشگاهرتبه پذیرش
دکتری تخصصیمدیریت بازرگانی8187شهید بهشتیرتبه دوم
موضوع پایان نامه دکتری: طراحی و تبیین راهبردهای بازاریابی بر اساس موقعیت رقابتی و جذابیت بازار در صنعت مواد غذایی – استاد راهنما خانم دکتر نسرین جزنی – با درجه عالی
کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی7881شهید بهشتیرتبه 29 کنکور سراسری
موضوع پایان نامه ارشد: طراحی و تبیین آمیخته بازاریابی در دوره رکود اقتصادی در شرکت‌های موفق پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – استاد راهنما آقای دکتر سید محمود حسینی – با درجه عالی
کارشناسیمدیریت دولتی7478دانشگاه تهرانرتبه 350 کنکور سراسری

تألیفات (کتاب)

1- غریب نواز نادر،(1389) قدرت کوه در خود باوری و انگیزش، نشر اشراقیه، چاپ اول،

غریب نواز نادر،(1390) قدرت کوه در خود باوری و انگیزش، نشر دَر دانش بهمن، چاپ دوم،ویرایش دوم

2- غریب نواز نادر،(1389)  نقش ارتباطات انسانی در فروش حرفه ای، نشر نگاه دانش، چاپ اول

غریب نواز نادر،(1390)  نقش ارتباطات انسانی در فروش حرفه ای، نشر نگاه دانش، چاپ دوم، ویرایش دوم

غریب نواز نادر،(1393)  نقش ارتباطات انسانی در فروش حرفه ای، نشر نگاه دانش، چاپ سوم، ویرایش دوم

3- غریب نواز نادر،(1394) بازاریابی اثربخش، نشر نگاه دانش، چاپ اول، ویرایش اول

3- غریب نواز نادر،(1395) بازاریابی اثربخش، نشر نگاه دانش، چاپ دوم

توانمندی‌های تدریس

1مدیریت سازمان فروش (ساختار سازمانی فروش – حقوق و دستمزد فروشندگان – تقسیم بازارهای فروش و …)
2اصول بازاریابی
3برنامه ریزی بازاریابی (Marketing Plan)
4استراتژی‌های بازاریابی
5استراتژی‌های جایگاه یابی (Positioning)
6مهارت‌ها و تکنیک‌های فروش
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.