سبک جدید موفقیت

تاثیر طبقه بندی مشتریان بر اساس روش RFM بر فروش

تاثیر طبقه بندی مشتریان بر اساس روش RFM  بر فروش

تاثیر طبقه بندی مشتریان بر اساس روش RFM بر فروش، سودآوری و هزینه های بازاریابی در برترین برند پوشاک

نوشته:

دکتر نادر غریب نواز

دکتر محمدعلی بابایی زکیلکی

تاثیر طبقه بندی مشتریان بر اساس روش RFM  بر فروش
تاثیر طبقه بندی مشتریان بر اساس روش RFM بر فروش

چکیده:

تقسیم بندی اثربخش مشتریان جزء دغدغه های اساسی دانش بازاریابی است. چرا که با دانستن این مهم می توان ارتباط اثر بخشی را با مشتریان هدف برقرار کرد و منابع محدود سازمان را به طور اثربخشی به مشتریان تخصیص داد.

تخصیص اثر بخش منابع محدود به کسب مزیت رقابتی بیشتر منجر خواهد شد اما اینکه چگونه می توان به دسته بندی اثر بخش مشتریان پرداخت؟ چگونه با هردسته مختلف به روشی مشخص ارتباط برقرار کرد؟ و این ارتباط چه تاثیری بر میزان فروش سازمان خواهد داشت؟

 

متن کامل مقاله :  Clasifacation

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.